نقش و اهمیت کشاورزی پایدار

نقش و اهمیت کشاورزی پایدار

نوع فایل: doc

تعداد صفحات: 12

دسته بندی: - -

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 255 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 18 اردیبهشت 1397

به روز رسانی در: 18 اردیبهشت 1397

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

نقش و اهمیت کشاورزی پایدار

چکیده
عنوان این تحقیق عبارت است از نقش و اهمیت کشاورزی پایدار و هدف اصلی آن عملکرد حداکثر کشاورزی پایدار با عوامل پتانسیل تولید می باشد که با مطالعه و بررسی این مهم پرداخته است.
امروزه با افزایش تولید کشاورزی به جهت رفع نیازمندی های رو به رشد جمعیت در حال گسترش، نگرانی در مورد آینده تامین غذا برای مردم مطرح گردیده است. آلودگی های آب ، خاک ، هوا و فرسایش خاک ، مقاومت آفات به سموم و گسترش کود شیمیایی سبب گردیده تا به جهت حفظ منابع به گذشته و کشت های صنعتی برگردیم. زراعتی که به هر صورت در عین پایین بودن بازده سلامتی آتی بشر را تضمین می کند. در این جا درصدد هستیم تا با اشاره به شیوه هایی نظیر دام- مرتع ، جنگل زراعی ، مبارزه بیولوژیک و استفاده از گیاهان تراریخته به جهت حفظ شرایط اکولوژیکی زمین گام های مثبتی را برای بهبود وضعیت کره خاکی برداریم.
از طرفی در بخش انتهایی درصدد هستیم تا نقش پایداری کشاورزی را در روستا ها که بخش مولد جامعه بوده و بالاترین ارتباط را با زراعت دارند مطرح کرده و بررسی نماییم.

مقدمه:
لغت پایدار بر شرایط یکنواخت و با ثبات دلالت دارد. شرایط یکنواخت افق های دور دست را در بر می گیرد. عدم شناخت و اطلاعات کافی و فقدان تفاهم در مورد منابع ، آب و هوای جهان و تنوع آن ، تکنولوژی آینده ، نقش مردم در کشاورزی و رابطه کشاورزی با محیط باعث شده است که پیش گویی در رابطه با آینده کشاورزی مشکل باشد.
کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده ، کارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است. به عبارتی کشاورزی پایدار باید از نظر اکولوژیکی مناسب، از نظر اقتصادی توجیه پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشد(1).

واژگان کلیدی:
گیاهان تراریخته , شرایط اکولوژیکی , تامین غذا , مبارزه بیولوژیک .
کشاورزی ارگانیک

جنگل – زراعی
کشت توام درخت و محصولات زراعی است و در بسیاری از نقاط دنیا هنوز متداول است. سیستم های جنگل- زراعی به خصوص در مناطق حاره مجدداً مورد توجه است. جنگل – زراعی از نظر اکولوژیکی و زراعی نسبت به دیگر سیستم های زراعی قابلیت بیشتری دارد. در این سیستم ، حرکت باد و آب کاهش می یابد و فرسایش خاک به حداقل رسیده ، درختان با کاهش درجه حرارت شرایط میکرو کلیما را تعدیل کرده هوا را گرفته و آن را مجدداً در خاک توزیع می کنند(3).

پاسخ دهید