تحقیق در مورد آمار و احتمال 5000 تومان

تحقیق در مورد آمار و احتمال

تحقیق در مورد آمار و احتمال آمار آمار چیست؟ بیشتر مردم با کلمه آمار،به مفهومی که برای ثبت و نمایش اطلاعات عددی به کار می رود، آشنا هستند: تعداد بیکاران،قیمت روزانه بعضی از سهام در بازار بورس، [...]

مشاهده و خرید
تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد 5000 تومان

تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد تحقیق درمورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد   ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد تبصره [...]

مشاهده و خرید
تحقیق مهاجرت و حاشیه‌نشینی 5000 تومان

تحقیق مهاجرت و حاشیه‌نشینی

تحقیق مهاجرت و حاشیه‌نشینی مهاجرت و حاشیه‌نشینی دو پدیده به ظاهر متفاوت می‌باشند که برآیند یک عامل مشترک بوده و نتایج و تبعات مشابهی هم بخصوص برای شهرها بدنبال دارد. مهاجرت که خود نتیجه ی [...]

مشاهده و خرید
بررسی تحلیل مسیر یا تحلیل رگرسیون؟ 5000 تومان

بررسی تحلیل مسیر یا تحلیل رگرسیون؟

بررسی تحلیل مسیر یا تحلیل رگرسیون؟ تحلیل مسیر تحلیل مسیر شکلی از تحلیل رگرسیون کاربردی است که در آن برای هدایت کردن مساله یا آزمودن فرضیه‌های پیچیده از نمودارهای مسیر استفاده می‌شود . با استفاده [...]

مشاهده و خرید