تحقیق درباره احاله در حقوق بین الملل 5000 تومان

تحقیق درباره احاله در حقوق بین الملل

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی [...]

مشاهده و خرید
تحقیق درباره اجرای احکام جزائی 4000 تومان

تحقیق درباره اجرای احکام جزائی

گفتار اول: سازمان قضاوتی ایران در حال حاضر به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوا را در اصل57 برشمرده است. یکی از قوا، قوه قضائیه است که وظایف آن در اصل 156 بیان شده است. این قوه دارای [...]

مشاهده و خرید
تحقیق در مورد اجاره انسان و قوانین آن 6000 تومان

تحقیق در مورد اجاره انسان و قوانین آن

مقدمه بی گمان کار به معنای تلاش و کوشش برای تولید در هر حوزه¬ای، عملی ارزشی است. کار به اشکال مختلف ظهور و بروز می¬کند؛ از این رو می¬توان از کار فکری ، کار هنری ، کار معنوی و کار جسمی و بدنی سخن [...]

مشاهده و خرید
تحقیق درباره پزشکی قانونی 5000 تومان

تحقیق درباره پزشکی قانونی

پزشکی قانونی کشور سازمانی است وابسته به قوه قضائیه که به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر دستگاههای دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در [...]

مشاهده و خرید
تحقیق درباره عناصر تشکیل دهنده جرم 5000 تومان

تحقیق درباره عناصر تشکیل دهنده جرم

عناصر تشکیل دهنده جرم / تفکیک جرائم مقدمه: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس [...]

مشاهده و خرید
تحقیق و بررسی تفاوت دیه زن و مرد 5000 تومان

تحقیق و بررسی تفاوت دیه زن و مرد

مقدمه بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتاوای بسیاری از فقیهان شیعه و سنی دیه زن نصف دیه مرد است . این رأی در میان فقها نیز مخالفانی دارد . دلیل عمده این گروه قرآن1و روایات بر نصف بودن [...]

مشاهده و خرید
بررسی اثرصلح وسازش درپیشگیری جرایم 5000 تومان

بررسی اثرصلح وسازش درپیشگیری جرایم

بررسی اثرصلح وسازش درپیشگیری جرایم فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه. 3 مواد قانونی مربوط به شوری حل اختلاف.. 3 انواع میانجی گری.. 4 وظایف شورا 6 نتیجه گیری.. 7 منابع. 9 مقدمه شورای حل اختلاف نهادی [...]

مشاهده و خرید
تشخیص هویت  درهوش مصنوعی 5000 تومان

تشخیص هویت درهوش مصنوعی

تشخیص هویت درهوش مصنوعی امروزه واژه میکروساتلایت و مینی ساتلایت واژه بسیار آشنا برای متخصصان علم ژنتیک می باشند .معمولترین تکرارهای موجود در ژنوم پستانداران،تکرارهای(CA)n و(CT)n و (dG-dT) می [...]

مشاهده و خرید