تحقیق در مورد اتمسفر زمین 5000 تومان

تحقیق در مورد اتمسفر زمین

احتمالا اتمسفر حال حاضر زمین آن اتمسفر اولیه نیست . اتمسفر جاری ما را شیمیدانهای اتمسفر اکسیداسیون می خوانند ،در حالیکه اتمسفر اولیه را شیمیدانها اتمسفر در حال کاهش می خواندند. مشخصا گویا اتمسفر [...]

مشاهده و خرید
تحقیق درباره گرانش 5000 تومان

تحقیق درباره گرانش

گرانش (Gravity) از دیر باز دست کم از زمان یونانیان، همواره دو مسئله مورد توجه بود: 1. تمایل اجسام به سقوط به طرف زمین هنگام رها شدن. 2. حرکات سیارات ، از جمله خورشید و ماه که در آن زمان سیاره [...]

مشاهده و خرید
تحقیق و بررسی کانی ها 3000 تومان

تحقیق و بررسی کانی ها

کانی ماده ی طبیعی، غیرآلی، بلوری و جامد است که در ترکیب سنگ های پوسته ی زمین یافت می شود. برخی کانی ها از یک عنصر خالص و بسیاری از آن ها از دو یا چند عنصر درست شده اند. در هر صورت، کانی ها ترکیب [...]

مشاهده و خرید
تحقیق و بررسی گرم شدن کره زمین 5000 تومان

تحقیق و بررسی گرم شدن کره زمین

گرم شدن کلی کره زمین، به معنای افزایش میانگین دمای سطح زمین است. از اواخر سالهای ۱۸۰۰، میانگین دمای کلی ۴/۰ تا ۸/۰ درجه سانتیگراد افزایش یافته است. بسیاری از کارشناسان پیش بینی کرده اند که [...]

مشاهده و خرید
تحقیق و بررسی لایه های زمین 3000 تومان

تحقیق و بررسی لایه های زمین

زمین از لایه ها یا پوسته های متعددی تشکیل شده است. لایه هایی شبیه به پیاز. بخش جامد زمین شامل لایه نازک خارجی یعنی پوسته زمین و لایه ضخیم سنگی در زیر پوسته، یعنی جبه آن می باشد. پوسته و لایه [...]

مشاهده و خرید
انرژی گرمایی درون زمین 5000 تومان

انرژی گرمایی درون زمین

مرکز زمین( به عمق تقریبی 6400 کیلومتر)که در حدود 4000 درجه سانتیگراد حرارت دارد، به عنوان یک منبع حرارتی عمل نموده و موجب تشکیل و پیدایش مواد مذاب با درجه حرارت 650 تا 1200 درجه سانتیگراد در [...]

مشاهده و خرید