بررسی نقش افراد در میزان چگونگی دچار شدن به افسردگی و از بین رفتن آن 5000 تومان

بررسی نقش افراد در میزان چگونگی دچار شدن به افسردگی و از بین رفتن آن

مقدمه: همانطور که میدانیم دوری از افسردگی یکی از مهمترین مواردی است که هر فرد باید در زندگی روزمره خود به آن اهمیت زیادی قائل شود و جایگاه ویژه ای را برای آن در نظر گیرد. حال ممکن است این سئوال [...]

مشاهده و خرید
هیپنوتیزم چیست 5000 تومان

هیپنوتیزم چیست

هیپنوتیزم علمی نوین هیپنوتیزم چیست زمانی که هوشیار هستیم بخش ضمیر آگاه به صورت فعال عمل میکند و ضمیر ناخودآگاه در وضعیت غیر فعال قرار می گیرد . در حالت هیپنوتیزم ، ضمیر آگاه تا حدودی مهار شده و [...]

مشاهده و خرید