هیپنوتیزم چیست 5000 تومان

هیپنوتیزم چیست

0.0 00 هیپنوتیزم علمی نوین هیپنوتیزم چیست زمانی که هوشیار هستیم بخش ضمیر آگاه به صورت فعال عمل میکند و ضمیر ناخودآگاه در وضعیت غیر فعال قرار می گیرد . در حالت هیپنوتیزم ، ضمیر آگاه تا حدودی مهار [...]

مشاهده و خرید