تدابیرپرستاری در بیماریهای پوستی 7000 تومان

تدابیرپرستاری در بیماریهای پوستی

0.0 00 فهرست مطالب 1-آناتومی و فیزیولوژی پوست 2-بررسی بیماران پوستی 3-روشهای استانداردمراحل انجام کار 4-بیماریهای بولوز 5- عفونتهای قارچی پوست سرطانهای پوست 7- بیماریهای بافت همبند 8- حساسیتهای [...]

مشاهده و خرید
تحقیق سارس چیست؟ 5000 تومان

تحقیق سارس چیست؟

0.0 00 سندرم حاد تنفسی SARS(severe .acute) از انواع بیماریهای دستگاه تنفسی است که اخیرا در آسیا شمال افریقا، وارد یا شیوع پیدا کرده است. علائم و نشانه های وجود سارس چیست؟ این بیماری معمولا تب [...]

مشاهده و خرید