سلامت سازمانی در مدارس 5000 تومان

سلامت سازمانی در مدارس

Organizational Health مقدمه سلامت سازمانی، یکی از گویاترین و بدیهی‏ترین شاخصهای اثربخشی سازمانی است. در یک سازمان سالم مدیر رفتاری کاملا دوستانه و حمایتگر با کارمندان خود دارد و در برنامه های خود [...]

مشاهده و خرید