تحقیق و بررسی کمپوست زباله های شهری 7000 تومان

تحقیق و بررسی کمپوست زباله های شهری

کمپوست : عبارتست از بقایای گیاهی و حیوانی که زباله های رسمی آنها از زمین بیرون رفته و مواد پوشیده و فرم شرایط پوسیدگی قرار گرفته باشد به طور کلی کمپوست ها از نظر مواد غذایی ضعیف هستند به استثنای [...]

مشاهده و خرید
تحقیق نقش طراحی راهبردی برای محیط های شهری و تک ساختمان ها 6000 تومان

تحقیق نقش طراحی راهبردی برای محیط های شهری و تک ساختمان ها

موضوع : نقش طراحی راهبردی برای محیط های شهری و تک ساختمان ها، در خلق منابع طبیعی و نیز فن آوری های انرژی- کارای ویژه، جهت صرفه جویی در انرژی درکشورهای مناطق گرم و خشک و مرطوب، بیش ازنیمی ازبیشینه [...]

مشاهده و خرید
استراتژیهای مدیریت ترافیک 5000 تومان

استراتژیهای مدیریت ترافیک

عناوین : علم اقتصاد و قیمت گذاری تراکم قیمت گذاری تراکم چیست ؟ روشهای مختلف قیمت گذاری تراکم •    مجوزهای ناحیه ای انواع مختلف قیمت گذاری •    عوارض متغیر در تسهیلات  دارای عوارض •    خطوط FAIR [...]

مشاهده و خرید