تحقیق درباره اتصال قالبهای فلزی 4000 تومان

تحقیق درباره اتصال قالبهای فلزی

تسمه های کناری صفحات و اجزای قالب بندی دارای سوراخ هایی هستند که فاصله محور تا محور آنها 5 سانتیمتر است و این امکان را فراهم می کنند که بتوان از پیچ و مهره و یا گیره های پشت قالبی در هر جایی از [...]

مشاهده و خرید