تحقیق درباره تشکیل نفت 5000 تومان

تحقیق درباره تشکیل نفت

چگونه نفت در کره زمین تشکیل شد ؟ می گویند نفت از بقایای موجودات زنده ی پیشین و بسیار قدیمی در دل زمین تشکیل شده است . میلیونها سال پیش ، بخشهای وسیعی از خشکیهای کنونی زیر آب بوده وخورشید بر پهنه [...]

مشاهده و خرید
آشنایی با روش‌های بهبود بازیابی نفت 5000 تومان

آشنایی با روش‌های بهبود بازیابی نفت

از آن جا که بیشتر مخازن کشور در نیمه دوم عمر خود به‌سر می‌برند و هر چه از عمر مخزن می‌گذرد برداشت از آن دشوار‌تر می‌شود باید با روش‌های خاصی با توجه به شرایط مخزن، برداشت از آن را بهتر و بیشتر [...]

مشاهده و خرید
تحقیق درباره مهندسی نفت 6000 تومان

تحقیق درباره مهندسی نفت

مقدمه آب و نفت از نظر حجمی یک ضریب بالنسبه پایینی با همدیگر دارند، بدین جهت هنگام استخراج نفت ، فشار چاه به سرعت پایین می‌آید و هر قدر مخزن کوچکتر باشد این افت فشار سریعتر صورت می‌گیرد و از این [...]

مشاهده و خرید