تحقیق درباره قارچ 6000 تومان

تحقیق درباره قارچ

مقدمه قارچها موجوداتی هتروتروف بوده، فاقد ریشه ، ساقه و برگ هستند و در یکی از پنج سلسله موجودات زنده قرار داده شده‌اند. این موجودات به علت فقدان کلروفیل (سبزینه) قادر به سنتز مواد آلی نیستند و در [...]

مشاهده و خرید
الیاف مصنوعی 5000 تومان

الیاف مصنوعی

1-1- مقدمه اساس روشهای تولید الیاف مصنوعی، ذوب رسیی، خشک سبی و تدریسی، با استفاده از نیروهای مکانیسی می باشد. روش electrospining با به کاربردن نیروی الکتریسیته، روش کاملاً متفاوت در تولید الیاف [...]

مشاهده و خرید
طبقه‌بندی ماشین‌های بافندگی 6000 تومان

طبقه‌بندی ماشین‌های بافندگی

ماشینهای بافندگی رابراساس سیستم پودگذاری می‌توان به صورت زیرتقسیم‌بندی کرد :‌ الف ) ماشینهای دارای سیستم پودگذاری مکانیکی : 1.    بوسیله راپیرهای سخت 2.    بوسیله راپیرهای انعطاف‌پذیر 3.    [...]

مشاهده و خرید
تحقیق و بررسی اصول سایز بندی 7000 تومان

تحقیق و بررسی اصول سایز بندی

تحقیق و بررسی اصول سایز بندی – سایز بندی لباس بچه ها در گروه های سنی مختلف کار بسیار حساس و دقیقی است . افرادی که این کار را انجام می دهند باید رشد و نمو اندام بچه ها را در گروه های سنی [...]

مشاهده و خرید
نقش و اهمیت کشاورزی پایدار 5000 تومان

نقش و اهمیت کشاورزی پایدار

نقش و اهمیت کشاورزی پایدار چکیده عنوان این تحقیق عبارت است از نقش و اهمیت کشاورزی پایدار و هدف اصلی آن عملکرد حداکثر کشاورزی پایدار با عوامل پتانسیل تولید می باشد که با مطالعه و بررسی این مهم [...]

مشاهده و خرید
تحقیق  و بررسی در مورد قارچ ها 2000 تومان

تحقیق و بررسی در مورد قارچ ها

تحقیق و بررسی در مورد قارچ ها   فهرست مطالب مقدمه ساختار قارچ تولید مثل در قارچها تقسیم بندی قارچها زیر شاخه ماستیگو مایکوتینا زیر شاخه زیگومایکوتینا زیر شاخه آسکومایکوتینا زیر شاخه با [...]

مشاهده و خرید