تحقیق خورشید گرفتگی 1000 تومان

تحقیق خورشید گرفتگی

تحقیق خورشید گرفتگی کسوف تنها برای زمین تصادف شگفت‌آوری است که اندازه ظاهری قمر زمین ، یعنی ماه ، به اندازه ظاهری خورشید برابر است. گر چه خورشید 400 بار دورتر از ماه است، اما 400 بار هم بزرگتر از [...]

مشاهده و خرید