تحقیق در مورد آمار و احتمال 5000 تومان

تحقیق در مورد آمار و احتمال

تحقیق در مورد آمار و احتمال آمار آمار چیست؟ بیشتر مردم با کلمه آمار،به مفهومی که برای ثبت و نمایش اطلاعات عددی به کار می رود، آشنا هستند: تعداد بیکاران،قیمت روزانه بعضی از سهام در بازار بورس، [...]

مشاهده و خرید