تحقیق درباره اتوماسیون صنعتی PLC 8000 تومان

تحقیق درباره اتوماسیون صنعتی PLC

اتوماسیون صنعتی (PLC) مقدمه: هر سیستم کنترلی را به سه بخش اصلی می‌توان تقسیم کرد: ورودی، بخش پردازشگر و خروجی. سیگنالهای ورودی توسط مبدل‌ها که کمیت‌های فیزیکی را به سیگنال‌های الکترونیکی تبدیل [...]

مشاهده و خرید