تحقیق درباره اتوماسیون گلخانه 5000 تومان

تحقیق درباره اتوماسیون گلخانه

اهمیت: با بررسی شرایط موجود در کشور متوجه شدم که کشاورزان ما حتی مهم ترین عناصر اتوماسیون که شرایط محیطی (از جمله نور، دما ، رطوبت نسبی، غلظت دی اکسید کربن) می باشد ،را رعایت نمی کنند . با مقایسه [...]

مشاهده و خرید