تحقیق درباره اتوکد 5000 تومان

تحقیق درباره اتوکد

اجزا اصلی صفحه اتوکد : طریقه اجرای فرامین در اتوکد : – استفاده از خط فرمان – منوی کرکره ای – منوی صفحه ای نکته : در اتوکد 14 از نوار ابزارنیز می توان انتخاب نمود . نکته : درصورت [...]

مشاهده و خرید