تحقیق در مورد بسکتبال 5000 تومان

تحقیق در مورد بسکتبال

1- بسکتبال و تاریخه مختصر از آن مقدمه 2- شروع بازی بسکتبال 3- زمین بسکتبال 4- زمین و بازی حرفه ای 5- تخته پشت حلقه و ساعت 6- دریل کردن و اصول آن 7- حمله برای کسب امتیاز 8- تظاهر به حمله و حمله [...]

مشاهده و خرید