اطلاعات‌ قنات‌ و کاربردهای‌ آن‌ 50000 تومان

اطلاعات‌ قنات‌ و کاربردهای‌ آن‌

کار تحقیقی قنات و آب های زیر زمینی فهرست مطالب چکیده 1 مقدمه قنات 2 اسامی معادل قنات 3 شمای قنات 4 ساختمان و مشخصات قنات 5 ویژگیهای قنات 6 حفر قنات 6 طول و عمق قنات 7 محاسن و مزایای قنات 7 توزیع [...]

مشاهده و خرید