تحقیق و بررسی سنگ‌های آذرین و رسوبی و آتشفشانی 7000 تومان

تحقیق و بررسی سنگ‌های آذرین و رسوبی و آتشفشانی

تحقیق و بررسی سنگ‌های آذرین و رسوبی و آتشفشانی سنگ‌های آذرین آندزیت سنگ‌های آذرین بیرونی هستند که از ماگما‌های آندزیتی ( بازیک ) تولید می‌شوند. ماگما‌های آندزیتی معمولاً از آتشفشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ [...]

مشاهده و خرید