تحقیق در مورد اثر الکترونیک عمومی 8000 تومان

تحقیق در مورد اثر الکترونیک عمومی

منبع تغذبه دوبل: منبع تغذیه 3 و لوحه دارد که یکی از آن ها برای تنظیم مقدار ولتاژ است که می توانیم ولتاژ را از 3 الی 30 ولت تنظیم کنیم. Fin= برای تنظیمات دقیق ولتاژ است. که برای تنظیم به صورت 1/0 [...]

مشاهده و خرید