تحقیق و بررسی شکل‌دهی فلزات 5000 تومان

تحقیق و بررسی شکل‌دهی فلزات

در فرآیند شکل دهی با استفاده از روشهای مختلف مانند نوردکاری، آهنگری، اکستروژن، کشیدن، پرس کاری چرخشی، الکترومغناطیسی و الکتروهیدرولیکی و غیره محصول به صورت نهایی شکل داده می‌شود. • شکل دادن • در [...]

مشاهده و خرید