مواد نوری مربوط به درس فیزیک 5000 تومان

مواد نوری مربوط به درس فیزیک

در بسیاری موقعیتها تقسیم کردن یک سیگنال نوری به مؤلفه های قطیده  Orthogonally   آن لازم است . این کار معمولاً با منشورهای قطبنده  Beam Splitter انجام می شود. این علائم می تواند از طریق یکسری از [...]

مشاهده و خرید