تحقیق درباره مولکول اتیلن 4000 تومان

تحقیق درباره مولکول اتیلن

مقدمه: بعضی از ترکیبات آلی فقط شامل دو عنصر هیدروژن و کربن می‌باشد که به وسیله‌ی یک پیوند کووالانسی به یکدیگر متصل شده‌اند. به این ترکیبات آلی هیدروکربن‌ها می‌‌گوییم. در واقع هیدروکربن‌ها به، [...]

مشاهده و خرید