انرژی چیست ؟ 5000 تومان

انرژی چیست ؟

انرژی چیست ؟ انرژی باعث وقوع پدیدههای مختلف در اطراف ما می شود. در خلال روز ، خورشید روشنایی و انرژی گرمایی تولید می کند . اما در شب لامپها با استفاده از انرژی الکتریکی مسیر خیابانها را برای ما [...]

مشاهده و خرید