تحقیق و بررسی کانی ها 3000 تومان

تحقیق و بررسی کانی ها

کانی ماده ی طبیعی، غیرآلی، بلوری و جامد است که در ترکیب سنگ های پوسته ی زمین یافت می شود. برخی کانی ها از یک عنصر خالص و بسیاری از آن ها از دو یا چند عنصر درست شده اند. در هر صورت، کانی ها ترکیب [...]

مشاهده و خرید