تحقیق درباره کنترل کننده های فشار 5000 تومان

تحقیق درباره کنترل کننده های فشار

کنترل کننده های فشار L404 و L604 از جمله کنترلرهایی هستند که می توانند محدوده فشار را بهصروت اتوماتیک یا دستی تا 300Psi یا ( 2101kg/Cm2یا2068kpa ) تنظیم و محافظت نمایند.  توان تشخیص فشار سیالات [...]

مشاهده و خرید