تحقیق درباره گرانش 5000 تومان

تحقیق درباره گرانش

گرانش (Gravity) از دیر باز دست کم از زمان یونانیان، همواره دو مسئله مورد توجه بود: 1. تمایل اجسام به سقوط به طرف زمین هنگام رها شدن. 2. حرکات سیارات ، از جمله خورشید و ماه که در آن زمان سیاره [...]

مشاهده و خرید