اکوسیستم جنگل های دریایی 6000 تومان

اکوسیستم جنگل های دریایی

اکوسیستم جنگل های دریایی چکیده جنگ های دریایی جنگل هایی هستند که در سواحل مناطق استوایی و نیمه استوایی قرار دارند و اکوسیستمی جذاب را پدید می آورند. این جنگلها در جهان به نام عمومی «مانگرو» و به [...]

مشاهده و خرید