تحقیق و بررسی الکتریسیته و مغناطیس 5000 تومان

تحقیق و بررسی الکتریسیته و مغناطیس

مدار جاری و لامپ روشن میشود. لازم نیست که چند دقیقه، یا حتی چند ثانیه صبر کنیم تا آثار جریان را در مدار مشاهده کنیم. ضمناُ به نظر میرسد که فاصله بین کلید و لامپ، که معمولاً خیلی بیشتر از cm10 [...]

مشاهده و خرید