آسیب شناسی ورزشی 5000 تومان

آسیب شناسی ورزشی

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 3 بخش اول: کمربند شانه ای مفاصل 4 لیگامنت 4 کیسه های زلالی 5 عضلات 6 عضلاتی که برروی مفصل شانه و استخوان بازو اثر می گذارد 6 عضله فوق خاری 7 عضله تحت کتفی 7 بخش دو م: [...]

مشاهده و خرید