استراتژیهای مدیریت ترافیک 5000 تومان

استراتژیهای مدیریت ترافیک

عناوین : علم اقتصاد و قیمت گذاری تراکم قیمت گذاری تراکم چیست ؟ روشهای مختلف قیمت گذاری تراکم •    مجوزهای ناحیه ای انواع مختلف قیمت گذاری •    عوارض متغیر در تسهیلات  دارای عوارض •    خطوط FAIR [...]

مشاهده و خرید