تحقیق درباره میکروکنترلر 8051 5000 تومان

تحقیق درباره میکروکنترلر 8051

«مقدمه» با وجود اینکه بیش از بست سال از تولد ریز پردازنده نمی گذرد،تصور وسایل الکترونیکی و اسباب بازیهای امروزی بدون آن کار مشکلی است.در 1971 شریک انیتل،8080 را به عنوان اولین ریز پردازنده موفق [...]

مشاهده و خرید