تحقیق در مورد اکتیو دایرکتوری 5000 تومان

تحقیق در مورد اکتیو دایرکتوری

تحقیق در مورد اکتیو دایرکتوری اکتیو دایرکتوری. چرا باید در اکتیو دایرکتوری داشته باشیم؟ درست نقطه مقابل Work group, AD است. در workgroup هر کامپیوتر حول حفظ و نگهداری کامپیوتر خودی می‌باشد. و در [...]

مشاهده و خرید