تحقیق درباره اپیدمیولوژی 8000 تومان

تحقیق درباره اپیدمیولوژی

درجوامع روستایی که از قومی مشابه هستند،در شمال شرقی تایلند(35%کل) و لائوس نسبت شیوع بیش از70% وجود دارد ، و بر آورد شده است که نرخ 120 میلیون دلاری آلودگی سالانه به دلیل نامشخص بودن دستمزدها و [...]

مشاهده و خرید
تحقیق درباره تعاریف اپیدمیولوژی 5000 تومان

تحقیق درباره تعاریف اپیدمیولوژی

شما در کتاب های مختلف با تعاریف متعددی از اپیدمیولوژی مواجه می‌شوید که شاید با نگاهی دقیق‌تر به کلمات کلیدی آنها بتوان تصویری جامع از این علم را استنباط کرد. گرچه تمامی این تعاریف در اصول مشترک [...]

مشاهده و خرید