بررسی FPGA و کاربرد های آن 6000 تومان

بررسی FPGA و کاربرد های آن

فهرست مطالب مقدمه ساختار کلی   FPGA مقایسه FPGA با MPGA مراحل پیاده سازی یک طرح بر روی F PGA جایگزینی و سیم کشی اتصالات داخلی انواع متفاوت معماری های F PGA معیارهای اساسی انتخاب واستفاده ازF PGA [...]

مشاهده و خرید