تحقیق درباره بیوشیمی 5000 تومان

تحقیق درباره بیوشیمی

بیوشیمی (بخش چربیها) فهرست مطالب عنوان 1- اهمیت زیست شناسی 2- نقش چربیها 3- ساختمان و تقسیم بندی چربیها 4- خواص انواع چربیها 5- لیپیدهای پیش ساز و مشتقات 6- لیپیدهای کمپلکس اهمیـت زیست پـزشکـی [...]

مشاهده و خرید