تحقیق سارس چیست؟ 5000 تومان

تحقیق سارس چیست؟

سندرم حاد تنفسی SARS(severe .acute) از انواع بیماریهای دستگاه تنفسی است که اخیرا در آسیا شمال افریقا، وارد یا شیوع پیدا کرده است. علائم و نشانه های وجود سارس چیست؟ این بیماری معمولا تب انتشار [...]

مشاهده و خرید