تحقیق درباره SCR و ترایاک 5000 تومان

تحقیق درباره SCR و ترایاک

SCR یک دیود قابل کنترل است که تست و تشخیص پایه های نوع ساده آن به شرح زیر است . دارای سه پایه به نام های Gate که با G نیز نشان داده می شود و Anode که مانند دیود با A نشان داده میشود و نیز دارای [...]

مشاهده و خرید