تاریخچه‌ی موشک 4000 تومان

تاریخچه‌ی موشک

تاریخچه‌ی موشک موشک یک موتور درون‌سوز است که برای کارکردن، نیازی به هوای بیرون ندارد. موشک هم سوخت و هم ماده‌ی اکسیدکننده را با خود حمل می‌کند. این دو ماده با هم در اتاقک احتراق می‌سوزند و گازهای [...]

مشاهده و خرید