تحقیق درباره ترکیبهای یونی 5000 تومان

تحقیق درباره ترکیبهای یونی

در بخش قبل ملاحظه کردید که اتمهای گازهای نجیب دارای آرایش پایدار هستند زیرا تمام اوربیتالهای لایه ظرفیت آنها پرشده است ( ns2 – np6) اتمهای دیگر هم تمایل دارند که خود را به آرایش الکترونی [...]

مشاهده و خرید